Privacy Policy

SIEMIC Webdesign is een website geregistreerd op naam van Houthoofd Michael in België. De hoofdzetel is gelegen te André Titecastraat 41, 8430 Middelkerke, België. Wij zijn actief op www.siemic.be (de “website”, “site”). In deze Privacy Policy beteken de verwijzingen naar “u” elke persoon die ons of de website gegevens verstrekt.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
SIEMIC hecht veel belang aan de privacy van de gebruiker van zijn website en respecteert daarom de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake de verwerking van persoonsgegevens. Wij zullen enkel maar informatie verzamelen wanneer dat voor ons noodzakelijk en relevant is, in de communicatie naar u toe.
De website is vrijblijvend te bezoeken en daarbij kan u informatie raadplegen zonder het doorgeven van persoonlijke gegevens. Als u echter overgaat tot het aankopen van producten of diensten op onze website, vragen wij u om persoonlijke informatie (waaronder naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) in te vullen.
SIEMIC verzamelt de door u verstrekte persoonlijke gegevens en behandelt ze in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998. Hierin wordt rekening  gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. De gegevens worden behandeld als vertrouwelijke informatie en worden noch uitgewisseld, noch verhuurd, noch verkocht aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.
De informatie wordt verzameld met oog op:

– bezoekers op onze website te identificeren.
– het verstrekken van de door uw gevraagde informatie.

Cookies
De website kan gebruik maken van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op de harde schijf van uw computer bewaard worden. Deze bevatten geen persoonlijke informatie, maar dienen om jouw volgend bezoek aan onze site te vergemakkelijken. U kan het gebruik van cookies uitschakelen in uw browserinstellingen. Hou er wel rekening mee dat daardoor het bezoek aan deze website minder vlot kan verlopen.
De website maakt gebruik van dienst van Google Inc., zijnde Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik van cookies om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerde analyses weer te geven (inclusief uw IP-adres). De gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt naar een server van Google verzonden en opgeslagen.

Uw persoonsgegevens
U kan uzelf, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Daartoe kan u zich schriftelijk richten tot SIEMIC , André Titecastraat 41, 8430 Middelkerke, België of via [email protected]

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. U  kan op elk ogenblik vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van SIEMIC  verwijderd worden. U kan zich hiervoor wenden tot [email protected]
Door de website te gebruiken, aanvaardt u de op dat ogenblik geldige privacybeleid en gebruikersvoorwaarden. SIEMIC  behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik dit privacybeleid te wijzigen, aan te passen of te vervangen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is aldus raadzaam deze privacyverklaring regelmatig na te lezen.

Deze privacyverklaring valt onder de Belgische wetgeving.
Meer informatie over de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995, vindt u terug op http://www.privacy.fgov.be.